A Katonai Logisztikai folyóirat online számai

A folyóiratok egyes számai elektronikusan is elérhetők. 

Az átlag 250-300 oldalnyi kiadványok témája alapvetően a logisztikai szakterület hadászati, hadműveleti és harcászati szintű elméleti és gyakorlati kérdéseinek, problémáinak, folyamatainak tudományos színvonalú elemzése, értékelése.

A folyóiratok - együttműködési megállapodásban rögzítettek alapján - teljes terjedelmükben hozzáférhetők az Országos Széchényi Könyvtár Elektronikus Periodika Adatbázisában is.

A folyóirat elődjének tekintett „Hadtápbiztosítás” digitalizált példányai innen érhetők el. 

A tartalomból


Bemutatkozás
Rólunk


Alapokmányok

Általános
hírek


Böngészés

Tagsági
hírek


Belépés

Egyesületi élet
képekben


Galéria
Életút Interjúk
Részletek

„Nem törődnek az utódaikkal azok, akik soha nem tekintenek vissza őseikre.”

(E. Burke, 1729-1797)

„A múlt ismerete nélkül nem lehet jövőt építeni.”

(Széchenyi István)

Hadtáp folyóiratok
Hadtápbiztosítás
Hadtápszolgálat

Katonai Logisztika
online
1993-tól Napjainkig

Anyagi Értesítő
online
1949. májusától

A Hadtápszolgálat
online
1949-től 1951-ig

Hadtápbiztosítás
online
1968-tól 1989-ig

 

A Katonai Logisztikai folyóirat szerkesztőségének e-mail címe

Kérjük, hogy a folyóirattal kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat az alábbi e-mail címre küldjék: