Belépés új tagoknak

 

Az egyesület tagja lehet minden olyan természetes és jogi személy, aki/amely egyetért az Egyesület célkitűzéseivel, a katonai logisztika érdeklődője, kutatója, fejlesztője, alkalmazója, bármilyen szintű szereplője és elfogadja az Alapszabályt, rendszeresen fizeti a tagdíjat.

 

Az Egyesületnek tiszteletbeli tagjai is lehetnek. A tiszteletbeli tagok felvételéről az Elnökség határoz.

 

Az Egyesület lehetőséget biztosít azoknak is, akik nem kívánnak rendszeresen részt venni munkánkban - pártoló tag - de időről-időre érdeklődnek eredményeink, céljaink iránt.

 

A tagok felvétele megfelelően kitöltött és aláírt írásos „Belépési Nyilatkozat” benyújtásával történik.  

A kérelmezőt nyilvántartásba veszik és a rendelkezésre álló adatokat az adatvédelmi szabályoknak megfelelően, kezelik. A nyilatkozathoz – amennyiben jogi személy kéri felvételét – mellékelni kell a jogi személy nyilatkozatát arról, hogy nevében ki járhat el képviselőként, mint az Egyesület tagja.

 

A tartalomból


Bemutatkozás
Rólunk


Alapokmányok

Általános
hírek


Böngészés

Tagsági
hírek


Belépés

Egyesületi élet
képekben


Galéria
Életút Interjúk
Részletek

„Nem törődnek az utódaikkal azok, akik soha nem tekintenek vissza őseikre.”

(E. Burke, 1729-1797)

„A múlt ismerete nélkül nem lehet jövőt építeni.”

(Széchenyi István)

Hadtáp folyóiratok
Hadtápbiztosítás
Hadtápszolgálat

Katonai Logisztika
online
1993-tól Napjainkig

Anyagi Értesítő
online
1949. májusától

A Hadtápszolgálat
online
1949-től 1951-ig

Hadtápbiztosítás
online
1968-tól 1989-ig